قوانین و مقررات

تمامی اطلاعات ثبت شده از جانب کاربران و مدرسین عزیز در آکادمی مایند موور محفوظ خواهد ماند.

آکادمی مایند موور متعهد است که تحت هیچ شرایطی اطلاعات اعضای خود را افشا نخواهد کرد.

 

قوانین و شرایط مرتبط با کاربران

 • کاربر باید تمامی حقوق انسانی را رعایت و از ارسال پیام ها و سوالات غیر مرتبط در انجمن خودداری نماید.
 • در صورت رعایت نکردن هر کدام از قوانین٬ کاربر از انجمن حذف و بلاک خواهد شد.
 • کاربران مجاز هستند در پایان هر دوره بلند مدت در صورت نیاز به انجام پروژه ٬ با گرفتن ۸۵٪ نمره٬ دوره را تمام و درخواست مدرک خود را ثبت نماید.
 • تمامی پروژه ها توسط استاد مربوطه چک و نمره دهی انجام می شود.
 • کاربر حق پرسیدن سوال غیر مرتبط با دوره را در وبینار ندارد. کاربر مجاز است سوال خود را به صورت شفاهی نیز بپرسد ( اگر استاد ترجیح دهد ٬ امکان صحبت در طول وبینار برای کاربر باز می شود). 
 • در صورت هر گونه بی احترامی کاربر از وبینار حذف خواهد شد.
 • در صورت صلاحدید استاد, کاربر میتواند دوره خود را به صورت آزمون اتمام و درخواست مدرک خود را ثبت نماید.

 

قوانین و شرایط مرتبط با اساتید

 • اساتید محترم در نظر داشته باشند که فقط دوره های بلند مدت آکادمی دارای پروژه و ارسال مدرک است.
 • اساتید محترم باید قبل از ارسال فایل های آموزشی از اصل بودن ویدیو های ارسالی و مطالب خود اطمینان حاصل نمایند.
 • اساتید محترم قبل از ارسال فایلهای آموزشی باید از واتر مارک بودن و لوگوی مایند موور اطمینان حاصل نمایند.
 • اساتید محترم در نظر داشته باشند که فایلهای ارسالی باید فارغ ار هر گونه نقص و کیفیت پایین باشد. در غیر اینصورت مایند موور هیچ گونه تعاملی با استاد مربوطه نخواهد داشت. 
 • اساتید محترم در نظر داشته باشند که پروژه های انجام شده توسط دانشجویان تحت هیچ شرایطی نباید مورد سوء استفاده قرار بگیرد. در صورت استفاده از نام شخصی بر روی پروژه ها و یا هر گونه سوء استفاده, استاد برای همیشه از آکادمی حذف خواهد شد. 
 • آکادمی مایند موور هیچ گونه مسؤلیتی را در قبال هر گونه شکایت و نقض قوانین کپی رایت قبول نمی کند و هرگونه شکایت متوجه استاد خواهد بود.
 • اساتید محترم در قسمت انجمن باید پاسخگوی سوالات مرتبط با دوره خود به کاربران باشند.
 • اساتید محترم باید اطمینان حاصل نمایند که ویدیوهای ارسالی خود را بعد از ارسال به این آکادمی در جای دیگری ارسال نخواهند کرد در غیر اینصورت ویدیوی شما به صورت رایگان خواهد شد.

با ما در ارتباط باشید.

 

5883 450 0905

 

6434 9101 021