امنیت شبکه و یا همان network security شامل مقررات و سیاست های به کار گرفته شده توسط مدیر شبکه جهت جلوگیری از هر گونه دسترسی غیر مجاز ٬ سوء استفاده و یا ایجاد محدودیت در شبکه های کامپیوتری می باشد. امنیت شبکه و یا امنیت اطلاعات جهت فراهم شده مرزهای یک سازمان به کار گرفته می شود.

در آکادمی مایند موور٬ مفاهیم امنیت شبکه و اهمیت آن در سازمان ها آموزش داده خواهد شد. از آنجایی که عدم آشنایی با امنیت شبکه یکی از چالش های اساسی و مهم سازمان ها جهت جلوگیری از وارد شدن به اطلاعات محرمانه آنها می باشد٬ و همچنین با وجود رشد اینترنت و داده و اطلاعات بر روی آن٬ نیاز به امنیت شبکه افزایش پیدا می کند.

در حال حاضر ارتباطات و شبکه های کامپیوتری بخشی اجتناب ناپذیر از مباحث حوزه فناوری اطلاعات است. هر زمانی که شبکه و ارتباطات مطرح است امنیت شبکه نیز به همراه آن مطرح می شود.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.