فرایند توسعه نرم افزار ساختاری است که توسعه و تولید نرم افزار روی آن انجام می شود. این فرایند در واقع انعکاس نیاز کاربر یا مشتری در قالب یک محصول نرم‌افزاری است. توسعه نرم افزار از طرح یک مسئله و راه حل شروع شده و پس از دریافت خواسته ها و تحلیل٬ طراحی آن شروع می شود و در نهایت این طراحی با کمک یک سری از ابزراهای پیاده‌سازی تبدیل به واقعیت می‌شود.

هدف از توسعه نرم افزار از یک طرف برآوردن نیازهای کاربران است و از طرف دیگر میفیت مناسب و عملکرد مناسب با سیستم است. بنابراین توسعه نرم افزار بایستی حاوی سازو کارهایی برای اعتبار سنجی باشد. این اعتبار سنجی خروجی مطابق با خواسته ها و صحت عملکرد خروجی را بررسی می کند.

فرایند توسعه نرم افزار باید زمانبندی اجرای پورژه را رعایت و تضمین نماید. توسعه نرم افزار ارتباط نزدیکی با مهندسی نرم افزار دارد و اغلب توسعه نرم افزار با برنامه نویسی یکسان فرض می شوند در حالی که توسعه نرم افزار بیتشر با مواردی چون تولید تجاری نرم ازفار٬ روش های مدیریت٬ استفاده بهینه و افزایش سرعت و کیفیت پروژه های نرم افزاری سر و کار دارد.

 

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.