اصول اساسی و پایه ASP.NET Core

ASP.NET Core جدیدترین چارچوب وب مایکروسافت است و به گونه ای طراحی شده است که سریع ، آسان و در همه سیستم عامل ها کار کند. در این دوره ، شما اولین برنامه خود را با ASP.NET Core از ابتدا ایجاد خواهید کرد. ابتدا نحوه کار با پایگاه داده را برای نمایش و ویرایش داده ها یاد خواهید گرفت. سپس ، با استفاده از Entity Framework ، میان افزارها و اجزاء و مهاجرت های پایگاه داده را مشاهده می کنید. در نهایت ، شما وارد ساخت یک کنترل کننده API می شوید و نحوه کار با کتابخانه های سمت مشتری را مشاهده می کنید.