ساخت برنامه های تحت وب با ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core 3.0 و ASP.NET Core 5.0 شامل بسیاری از ویژگی های جدید است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا برنامه های خود را با ASP.NET Core MVC راحت تر بسازند. در این دوره ، ساختن برنامه های تحت وب با ASP.NET Core MVC ، یاد می گیرید که چگونه با استفاده از ASP.NET Core 3/5 MVC یک برنامه کاربردی وب کاملاً کارآمد بسازید.