نرم افزار متلب در مهندسی برق

نرم افزار متلب یک نرم افزار بسیار قدرتمند و پیشرفته و یک زبان برنامه نویسی مدرن است که محاسبات عددی را به خوبی انجام می دهد. متلب از مخفف دو کلمه Matrix ماتریکس و Laboratory آزمایشگاهی تشکیل شده است. این نرم افزار در واقع محاسبات را بر پایه عملیات بر روی ماتریس ها انجام خواهد داد.