خلاصه روزمه و معرفی

  • دارای بیش از 5 سال سابقه در زمینه کسب و کار و ارتقاء.

تخصص و اهداف

  • کسب و کار
 

سوابق کاری

نام شرکت و مسئولیت

موسسه مهارت فرا دانش آروین

  • مدیر عامل

در حال انجام – 1397/05

 

سوابق تحصیلی

مدرک , تخصص و دانشگاه

  • مدرک MBA مدیریت کسب و کار – گرایش کسب و کار

  • مهندسی نرم افزار

دانشگاه آزاد انار (1391- 1398)